Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears


Des de 1998 estem organitzant el Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears dirigit al públic en general i, amb especial atenció, als alumnes d’Educació Secundària. Amb una gran acollida per part dels medis de comunicació, ha anat augmentant en nombre d’assistents fins a arribar, en l’edició de 2003, a assolir la xifra de tres mil entrades dividides en tres representacions. El Festival de Teatre Grecollatí porta grups de reconegut prestigi d’arreu de l’Estat espanyol i dóna sortida als grups de teatre balears, fomentant l’intercanvi i la projecció de les illes. Com a complement de les representacions, el Festival de Teatre Grecollatí edita les seves pròpies traduccions de les obres a representar i que es reparteixen de forma gratuïta als centres educatius que assisteixen a l’activitat i als particulars que adquireixen una entrada. Realitzades en la seva majoria per professors d’Educació Secundària, aquestes traduccions han rebut les felicitacions de la crítica dels mitjans de comunicació per la seva gran qualitat, la seva capacitat d’adaptació al català i les activitats didàctiques que s’ofereixen com a complement. L’èxit del Festival de Teatre Grecollatí ha fet que es plantejàs l’ampliació a les demés illes de la nostra Comunitat Autònoma. Amb dues noves seus (Eivissa i Menorca) i amb l’augment de les representacions, l’edició 2004 del Festival de Teatre Grecollatí es preveu com una de les activitats teatrals més importants a les Illes. A partir de l’edició XIII de 2010, es constitueix Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic que organitza aquest festival de les Illes Balears.

 

Els nostres objectius són:

Donar a conèixer les fonts teatrals grecollatines, origen de la tragèdia i de la comèdia d’èpoques posteriors. 

Dotar l’alumne d’eines crítiques respecte a l’evolució de les formes teatrals des dels seus orígens. 

Fer participar l’alumne d’una activitat interdisciplinar al voltant dels fonaments del pensament occidental. 

Fer que l’alumne valori el patrimoni cultural del món clàssic, incloent-hi les restes arqueològiques teatrals (Pollentia). 

Afavorir la convivència i intercanvi entre centres de distinta tipologia i/o procedència. 

Fer que l’alumne experimenti la sensació del teatre com una festa a l’aire lliure. 

Assistir a representacions teatrals d’obres clàssiques que, habitualment, no estan a l’abast de l’alumne de secundària. 

Treballar prèviament dins l’aula de les obres a representar. Elaboració de treballs. 

Incrementar en l’alumne el gust pel teatre i, concretament, pel teatre antic. 

Afavorir actituds crítiques respecte a formes teatrals i respecte a la posada en escena d’obres antigues. 

Conscienciar l’alumne que el teatre grecollatí és la base de les formes teatrals posteriors i del pensament i les formes dramàtiques occidentals.